English version

Mapa webu | Kontakt | Home

Historie obrazem


První kroky přistěhovalců na americké půdě po několikatýdenní plavbě přes oceán


Strastiplná cesta napříč USA za novým domovem trvala i několik měsíců


Postupně začaly vznikat první usedlosti


Americký Písek s vlastní bankou (vpravo v popředí) v roce 1911Prameny:

The American Pageant

Pisek - The First CenturyTop

© 2007 Jan Měšťan